Unia Europejska

Dotacje

Fundusze Europejskie | Rzeczpospolita Polska | Unia Europejska

Tytuł projektu:

„Usługi doradcze prowadzące do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy Giganci Programowania Spółki z Ograniczoną odpowiedzialnością na nowe rynki docelowe”

Cel projektu:

Celem projektu jest internacjonalizacja działalności spółki Giganci Programowania Sp. z o.o. poprzez przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego na nowe rynki zagraniczne.

Fundusze Europejskie | Rzeczpospolita Polska | Unia Europejska

Efekty projektu:

Dzięki pomyślnie zakończonej realizacji projektu, spółka Giganci Programowania Sp. z o.o. będzie gotowa do wdrożenia swoich usług na rynkach: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Serbii oraz Wietnamu.

Flaga USA, UK, Francji, Włoch, Serbii, Wietnamu

Wartość dofinansowania UE: 718 054,50 PLN | wartość projektu: 1 043 286,00 PLN

Zaprogramuj swoją przyszłość już dziś!

Zapisz się na kurs