Unia Europejska

Najczęściej zadawane pytania

Zapisów można dokonać klikając poniższy link. Zostaniesz przekierowany do formularza z wyborem grup i terminów.

Formularz zapisowy

Jeżeli dziecko jeszcze nigdy nie miało do czynienia z programowaniem zachęcamy do wyboru kursu:

 Dla uczniów w wieku 7-9 lat – Podstawy tworzenia gier

SZCZEGÓŁOWY OPIS KURSU PODSTAWY TWORZENIA GIER

Dla uczniów w wieku 10-12 lat – Programy i gry komputerowe

SZCZEGÓŁOWY OPIS KURSU PROGRAMY I GRY KOMPUTEROW

Dla uczniów w wieku 13-19 lat - Wstęp do programowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS KURSU WSTĘP DO PROGRAMOWANIA

Jeżeli dziecko ma już doświadczenie prosimy o kontakt z sekretariatem, przeprowadzimy wtedy rozmowę, dzięki której będziemy mogli doradzić odpowiedni kurs. Tel. do sekretariatu: 22 112 10 63

Wszystkie ceny podane są w zakładce "Kursy i cennik".

Kursy i cennik

Wszystkich płatności dokonuje się po otrzymaniu ostatecznej umowy, którą wysyłamy najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku kursów semestralnych płatności można dokonać jednorazowo bądź w 5 ratach - cena w przypadku płatności jednorazowej jest niższa o ok. 5%. W przypadku kursów krótszych obowiązuje płatność jednorazowa.

 

Wszystkie terminy podane są w formularzu zapisowym.

Formularz zapisowy

Zajęcia stacjonarne odbywają się z uwzględnieniem wszelkich rygorów sanitarnych. Sale i sprzęt komputerowy są dezynfekowane po każdej lekcji. Do wykorzystania przygotowane zostały także żele antybakteryjne, a nauczyciele prowadzą zajęcia w ochronnych przyłbicach. 

W przypadku ponownego zamknęcia szkół, zajęcia stacjonarne zostaną zamienione na lekcje online. 

Obowiązują nas te same zasady, co w trakcie zwykłych lekcji szkolnych, dlatego na naszych zajęciach, uczniowie nie muszą mieć założonej maseczki.  

Online: tak

Stacjonarnie: nie

Zajęcia można odrobić w innym terminie (lub też innej lokalizacji lub Online). Jeżeli żaden termin i lokalizacja nie odpowiada, możemy wysłać nagranie z zajęć online oraz materiały dla nieobecnych uczniów, dzięki którym lekcje można przerobić samodzielnie. 

Za rezygnację z zajęć dodatkowych nie przysługuje zwrot kosztów. 

W przypadku rezygnacji z zajęć semestralnych pozostaje miesiąc wypowiedzenia (za który trzeba zapłacić). W jego trakcie uczeń może w dalszym ciągu brać czynny udział w zajęciach. 

Semestralny kurs grafiki komputerowej został na razie zawieszony. Zamiast niego (od połowy października) będą dostępne dodatkowe kursy online. 

Akceptujemy - 5% zniżki

Zapraszamy od połowy października na zajęcia dodatkowe, np. 

  • Bazy danych
  • Unity
  • Grafika
  • Strony Internetowe

Zaprogramuj swoją przyszłość już dziś!

Zapisz się na kurs