Unia Europejska

Jeżeli chcesz kontynuować naukę jednego z najpopularniejszych języków programowania ten kurs jest dla ciebie. Po zapoznaniu się z podstawami języka C++ w pierwszej części kursu rozszerzymy horyzonty użycia tego języka do bardziej praktycznych rzeczy. Poznasz paradygmaty programowania, dowiesz się czym są wskaźniki oraz wykorzystasz swoje umiejętności tworząc przeróżne aplikacje w tym gry.

  • 1x w tygodniu - 2 x 45 minut (przez cały semestr)

  • 2 x 45 min (raz w tygodniu)

  • Max. ilość osób (12)


płatność miesięczna od 248,00 zł


Wypróbuj nas! Jeśli zajęcia Ci się nie spodobają, masz możliwość bezpłatnej rezygnacji po pierwszej lekcji!

Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Kurs jest 2 częścią Wstępu do Programowania C++ i jego zadaniem jest osadzić poznaną wiedzę na temat programowania w bardziej rzeczywistych scenariuszach przy czym tłumacząc praktyki używane na co dzień w świecie programowania.

Program kursu

Celem lekcji jest przypomnienie i utrwalenie podstawowych zagadnień z języka programowania C++ omawianych w pierwszym semestrze.
Celem lekcji jest wprowadzenie uczniów w świat programowania obiektowego oraz jego podstawowych pojęć. Uczniowie nauczą się tworzyć proste klasy w języku C++ oraz zrozumieją, dlaczego programowanie obiektowe jest tak ważne w nowoczesnym programowaniu.
Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z bardziej zaawansowanymi pojęciami programowania obiektowego, takimi jak enkapsulacja i dziedziczenie, oraz zrozumienie roli klas bazowych i klas pochodnych w C++.
Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z zaawansowanymi pojęciami programowania obiektowego, takimi jak polimorfizm, polimorfizm statyczny i dynamiczny oraz wirtualne funkcje w języku C++.
Celem tej lekcji jest wprowadzenie uczniów w dwa ważne koncepty programowania obiektowego w języku C++: referencje i destruktory. Uczniowie będą mieli okazję zrozumieć, jak i kiedy używać tych elementów w praktycznych zadaniach
Celem lekcji jest utrwalenie wiadomości o programowaniu obiektowym poprzez implementacje gry papier, kamień, nożyce.
Celem lekcji jest przedstawienie wiadomości o wskaźnikach i jak ich używać w praktyce w C++.
Celem dzisiejszej lekcji jest zaprojektowanie struktury gry “Space Rescue” oraz wstępne implementowanie gry w kodzie.
Celem lekcji jest kontynuacja projektu.
Celem lekcji jest kontynuacja implementacji gry RPG. Na zajęciach zaimplementujemy bardziej zaawansowany system walk.
Celem lekcji jest zaznajomienie uczniów z podstawami biblioteki Raylib i stworzeniem podstaw do gry Pong.
Celem lekcji jest kontynuacja tworzenia gry Pong za pomocą C++ i biblioteki do gier Raylib.
Celem lekcji jest kontynuacja tworzenia gry Pong za pomocą C++ i biblioteki do gier Raylib.
Celem lekcji jest przedstawienie uczniom specjalizacji Hacking i Cyberbezpieczeństwo.
Celem lekcji jest sprawdzenie umiejętności grupy w zadaniach z algorytmiki, głównie w celu powtórzenia.
Celem lekcji jest kontynuacja sprawdzenia umiejętności grupy w zadaniach z algorytmiki.
Celem lekcji jest zapoznanie się z operowaniem na plikach tekstowych.
Celem lekcji jest stworzenie prostego systemu logowania z pomocą pliku tekstowego.

Informacja o plasowaniu ofert

Kursy są wyświetlane w zależności od wieku potencjalnych uczestników (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmłodszych) oraz poziomu zaawansowania (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmniej zaawansowanych uczestników). Wyświetlanie kursów nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek płatności na naszą rzecz przez ich organizatorów lub od płatnej reklamy.

Miejsce na dodatkowy tekst