Lekcja jest realizowana w całości w języku angielskim. Wymagana jest komunikatywna znajomość języka angielskiego. Dodatkowo konieczna jest umiejętność obsługi myszki, pisania, czytania i liczenia w zakresie 20.

The lesson is conducted entirely in English. Communicative competence of the English language is required. In addition, you need to be able to use mouse, write, read and count to 20.

Sprawdźmy Twój refleks. Ataki hakerów potrafią być naprawdę szybkie i zaskakujące! Spróbuj zdobyć, jak najwięcej punktów w walce z hakerami, ale uważaj na to, żeby przypadkiem nie zniszczyć części superkomputera. W przeciwnym razie wyłączymy internet na całym świecie. Dasz radę?

We will check your reflexes. Hackers’ attacks can be really quick and surprising - try to get as many points as possible and defeat all hackers! Be careful and don’t destroy any part of our supercomputer - otherwise the Internet all over the world will be turned off! Can you do it?

  • 1 spotkanie (warsztat)

  • 2 x 45 min (czas trwania)

  • Max. ilość osób (8)


bezpłatne 0,00 zł


Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Zajęcia wprowadzają uczestników w podstawy programowania. Warsztaty wykorzystują środowisko programowania Scratch ze względu na mocno zarysowaną intuicyjność działania i duże możliwości. Jest to internetowe środowisko pozwalające na tworzeni skryptów przy pomocy różnokolorowych bloków. Każdy blok reprezentuje inną funkcję w programowaniu. Każdy projekt może być na bieżąco testowany, a stworzoną grę uczniowie mogą zabrać ze sobą do domu lub udostępnić swoim znajomym.

The classes introduce participants to the basics of programming. The workshops use the Scratch programming environment due to the strongly outlined intuitiveness of operation and great possibilities. It is a web-based environment that allows you to create scripts with the help of multi-colored blocks. Each block represents a different function in programming. Each project can be tested on an ongoing basis and the students can take the created game home with them or share it with their friends.

Program kursu

Celem lekcji jest poznanie środowiska Scratch i nauka wykorzystania go w programowaniu i tworzeniu własnych gier komputerowych.

The goal of this workshop is to learn about the Scratch environment and use it to code your own computer games.

Informacja o plasowaniu ofert

Kursy są wyświetlane w zależności od wieku potencjalnych uczestników (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmłodszych) oraz poziomu zaawansowania (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmniej zaawansowanych uczestników). Wyświetlanie kursów nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek płatności na naszą rzecz przez ich organizatorów lub od płatnej reklamy.

Miejsce na dodatkowy tekst