Unia Europejska

Zajęcia dla uczniów, który ukończyli kurs Podstawy baz danych i języka SQL

Zaawansowane elementy baz danych dla uczniów, którzy ukończyli stopień pierwszy. Zajęcia w całości poświęcone poszerzaniu zdobytej już wiedzy na temat baz danych.


Zaawansowane elementy baz danych dla uczniów, którzy ukończyli stopień pierwszy. Zajęcia w całości poświęcone poszerzaniu zdobytej już wiedzy na temat baz danych.

  • 10 lekcji - 5 spotkań po 2 lekcje trwające 45 minut (raz lub kilka razy w tygodniu)

  • 2 x 45 min (każde spotkanie)

  • Max. ilość osób (12)


za kurs 495,00 zł


Wypróbuj nas! Jeśli zajęcia Ci się nie spodobają, masz możliwość bezpłatnej rezygnacji po pierwszej lekcji!

Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Kurs "Zaawansowane bazy danych i język SQL” to propozycja dla uczniów ukończyli podstawowy kurs, a którzy chcą rozwijać się dalej i zapoznać się z kolejnymi funkcjami języka SQL oraz bardziej rozbudowanymi operacjami na bazach danych. Podczas kursu uczestnicy rozszerzą wiedzę w zakresie tworzeniem baz danych i pracy z nimi wykorzystując język SQL. W trakcie kursu uczniowie poznają bardziej rozbudowanie zapytania i nauczą się je tworzyć. W kursie kładziemy nacisk na praktyczne ćwiczenia a wiedza teoretyczna dotyczy aspektów omawianych na lekcji tak aby uczeń zrozumiał temat i nie został nimi znudzony.

Program kursu

Celem zajęć będzie przedstawienie zagadnień dotyczących relacji w bazie danych i zasad ich poprawnego projektowania, tak aby były jak najwydajniejsze. Dodatkowo, zostaną przedstawione zagrożenia związane z błędami projektowymi. Zostaną też szczegółowo wyjaśnione relacje w bazach danych. Całość zostanie poparta praktycznymi przykładami i ćwiczeniami.
Celem lekcji będzie zaprezentowanie sposobów pobierania danych z różnych tabel i łączeniu ich w pożądany przez nas sposób oraz zaprezentowanie metod tworzenia takich funkcji w SQL. Na zajęciach wyjaśnimy różnice wynikające z zastosowania przez nas poszczególnych metod.
Na lekcji zostanie zaprezentowane możliwości języka SQL pozwalające na wykonywanie operacji matematycznych np. liczenia ilości wierszy, szukanie wartości minimalnych lub maksymalnych.
Lekcja pomaga zrozumieć jak działa wyszukiwanie danych w języku SQL i jak napisać bardziej skomplikowane pytania do bazy danych.
Celem lekcji jest poznanie funkcji IF oraz możliwości jej zastosowania, również w połączeniu z funkcjami matematycznymi. Dodatkowo uczniowie dowiedzą się w jaki sposób aplikacje wykorzystują SQL i jak budują zapytania. Poznają pojęcie SQL Injection, czyli bardzo popularną lukę bezpieczeństwa aplikacji wykorzystujących bazy danych. Zasymulowany zostanie atak w bezpiecznym środowisku.

Zalety naszego kursu

Informacja o plasowaniu ofert

Kursy są wyświetlane w zależności od wieku potencjalnych uczestników (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmłodszych) oraz poziomu zaawansowania (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmniej zaawansowanych uczestników). Wyświetlanie kursów nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek płatności na naszą rzecz przez ich organizatorów lub od płatnej reklamy.

Miejsce na dodatkowy tekst