Unia Europejska

Zacznij programować w jednym z najbardziej popularnych języków kodowania i poczuj się jak prawdziwy programista. Język Python wykorzystywany jest m.in. do obliczeń numerycznych w takich instytucjach jak NASA czy Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN! Znajomość tego języka otwiera niemal nieograniczone możliwości rozwoju!

  • do 36 spotkań raz w tygodniu po 2 lekcje trwające 45 min (przez cały rok)

  • 2 x 45 min (każde spotkanie)

  • Max. ilość osób (10)


cena za lekcję od: 39,50 zł


Wypróbuj nas! Jeśli zajęcia Ci się nie spodobają, masz możliwość bezpłatnej rezygnacji po pierwszej lekcji!

Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Kurs ten to okazja do poznania języka używanego przez zawodowych programistów. Poznając język programowania Python, uczniowie zostają wprowadzeni w terminologię stosowaną powszechnie w środowisku IT, uczą się pisać własny kod i tworzyć swoje programy i gry z wykorzystaniem biblioteki pygame. Uczniowie, w trakcie zajęć poznają m.in. takie zagadnienia jak klasy i wyjątki - ich elementy i zastosowanie i stworzą własne projekty w języku Python. Podczas kursu poznamy przydatne narzędzia AI, które wspomogą naszą pracę i naukę.

Program kursu

Celem lekcji jest stworzenie pierwszego programu w języku programowania Python oraz zapoznanie się ze środowiskiem Visual Studio Code.
Celem lekcji jest zapoznanie się z pojęciem zmiennych i poznanie ich najważniejszych rodzajów: int, float, bool, string. Poznamy również najczęściej stosowane operatory arytmetyczne i operacje matematyczne.
Zajęcia stanowią kontynuację dla poprzedniej lekcji.
Celem lekcji jest zapoznanie się z operatorami relacyjnymi (np. porównania, mniejszości) i logicznymi (np. koniunkcji, alternatywy, zaprzeczenia) oraz szersze zapoznanie z typem logicznym boolean.
Celem lekcji jest przedstawienie zagadnienia instrukcji warunkowych – ich tworzenia, składni i zastosowania.
Celem lekcji jest dalsze zgłębienie tematu instrukcji warunkowych – odpowiedni ich wybór, zagnieżdżanie, bardziej złożone konstrukcje warunkowe.
Celem lekcji jest wprowadzenie do tematu pętli. Poznamy pętle for i while, ich użycie, oraz omówimy zastosowanie.
Celem lekcji jest głębsze poznanie tematu pętli. Nauczymy się zagnieżdżania pętli oraz iterowania po obiektach.
Celem lekcji jest poznanie zagadnienia list. Nauczymy się jak tworzyć listy, co może być elementem listy, do czego są stosowane i jak na nich działać/operować.
Celem lekcji jest zapoznanie z zagadnieniem funkcji – po co używamy funkcji? Do czego są nam potrzebne? Jak budować funkcje? Jak z nich efektywnie korzystać?
Zajęcia stanowią kontynuację dla poprzedniej lekcji.
Celem lekcji jest wprowadzenie do modułu pygame oraz przygotowanie pierwszej aplikacji okienkowej.
Celem lekcji jest kontynuacja pracy w module pygame.
Celem lekcji jest podsumowanie zdobytych wiadomości podczas semestru.
Na tej lekcji dowiemy się czym są klasy i obiekty, oraz w jakich przypadkach warto z nich korzystać w programowaniu. Dowiemy się jak tworzyć własne obiekty, ich funkcje oraz zmienne.
Celem lekcji jest kontynuacja nauki o klasach. Omówimy konstruktor klasy oraz różnice między zmiennymi powiązanymi z obiektem a klasą.
Na tej lekcji poznamy mechanizm dziedziczenia klas oraz jak z niego korzystać.
Stworzymy prostą grę tekstową RPG, gdzie przy wykorzystaniu klas dodamy do niej przeciwników mających unikalne zdolności.
Celem projektu będzie napisanie mini gry przy użyciu biblioteki Pygame gdzie gracz będzie mógł z różnych mniejszych elementów, takich jak wygląd twarzy, fryzura czy ekwipunek, stworzyć własną postać.
Zajęcia stanowią kontynuację tematu realizowanego na poprzedniej lekcji.
Celem zajęć będzie odtworzenie kultowej gry Snake. W tym projekcie użyjemy wiedzy na temat klas, aby stworzyć grę Snake przy użyciu biblioteki Pygame.
Zajęcia stanowią kontynuację tematu realizowanego na poprzedniej lekcji.
Zajęcia stanowią kontynuację tematu realizowanego na poprzednich lekcjach.
Na zajęciach przypomnimy jak korzystać ze słowników, oraz dowiemy sieczym są pliki .json. Dowiemy jakie są między nimi różnice i jak posługiwać się biblioteką json
Na lekcji poznamy bibliotekę fpdf i za jej pomocą wygenerujemy plik pdf z ofertą wyjazdu wakacyjnego
Na zajęciach nauczymy się grupować dane, oraz tworzyć wykresy na ich podstawie
Na zajęciach nauczymy się zarządzania folderami tworząc prosty program do zmiany nazw wszystkich plików w danym folderze
Na lekcji stworzymy program symulujący odtwarzacz mp.3 w którym będziemy mogli puszczać muzykę i przełączać się między utworami
Na lekcji zapoznamy się z biblioteką openCV i nauczymy się nakładać filtry na obrazy
Na lekcji stworzymy program do automatycznego generowania i wysyłania maili na podany adres
Na lekcji zapoznamy się z sztuką znajdowania pewnych wzorców wśród tekstu
Na lekcji dowiemy się w jaki sposób dokonać prostego montowania filmów w pythonie - przyśpieszenia, spowolnienia, obcięcia fragmentu lub nałożenia filtru na fragment filmu.
Na lekcji poznamy biblioteki request i bs4, dzięki którym nauczymy się pobierać dane ze stron internetowych
Na lekcji poznamy biblioteki request i bs4, dzięki którym nauczymy się pobierać dane ze stron internetowych
Na zajęciach stworzymy rozbudowany projekt będący podsumowaniem wiedzy zdobytej w trakcie zajęć
Na zajęciach przedstawimy uczniom specjalizację ze Sztucznej inteligencji, którą mają możliwość wybrać po aktualnym kursie.

Informacja o plasowaniu ofert

Kursy są wyświetlane w zależności od wieku potencjalnych uczestników (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmłodszych) oraz poziomu zaawansowania (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmniej zaawansowanych uczestników). Wyświetlanie kursów nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek płatności na naszą rzecz przez ich organizatorów lub od płatnej reklamy.

Miejsce na dodatkowy tekst