Unia Europejska

Chcesz dowiedzieć się na czym polega praca programisty? A może chcesz nauczyć się języka C++. Na zajęciach poznasz zmienne, pętle, metody, instrukcje warunkowe, a nawet się dowiesz czym są używane przez programistów tajemnicze czary(chary). Po zapoznaniu się z podstawami języka C++ w pierwszej części kursu rozszerzymy horyzonty użycia tego języka do bardziej praktycznych rzeczy. Poznasz paradygmaty programowania, dowiesz się czym są wskaźniki oraz wykorzystasz swoje umiejętności tworząc przeróżne aplikacje w tym gry.

  • 36 spotkań (możliwość ustalenia indywidualnej długości zajęć) (raz w tygodniu)

  • 2 x 45 min (każde spotkanie)


płatność miesięczna od 610,00 zł

lub

-300zł przy płatności jednorazowej 7 028,00 zł


Wypróbuj nas! Jeśli zajęcia Ci się nie spodobają, masz możliwość bezpłatnej rezygnacji po pierwszej lekcji!

Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Zadaniem kursu jest osadzić poznaną wiedzę na temat programowania w bardziej rzeczywistych scenariuszach przy czym tłumacząc praktyki używane na co dzień w świecie programowania.

Dodatkowe korzyści z naszego indywidualnego kursu premium:

  • Dostosowanie do indywidualnych potrzeb - Instruktor może dostosować tempo, styl nauczania oraz materiały do indywidualnych potrzeb, zainteresowań i poziomu umiejętności ucznia. To zwiększa efektywność nauki i pozwala na szybsze osiąganie postępów.
  • Elastyczność terminów - Zajęcia online oferują dużą elastyczność w planowaniu terminów, co jest idealne dla osób o zmiennym grafiku. Uczestnicy mogą umawiać lekcje w najbardziej dogodnych dla siebie porach, co sprzyja regularnej nauce.
  • Natychmiastowa pomoc i feedback - W trakcie zajęć online, uczniowie mogą zadawać pytania i otrzymywać natychmiastowe odpowiedzi oraz feedback od swojego instruktora. To pozwala na szybkie rozwiązywanie problemów i wątpliwości.
  • Dostęp do szerokiego zakresu zasobów - panelu ucznia z zadaniami dodatkowymi, materiałów powtórzeniowych, filmików szkoleniowych, nagrań z lekcji.
  • Personalizacja ścieżki edukacyjnej - Możliwość wyboru konkretnych języków programowania, technologii i projektów, nad którymi chce się pracować, umożliwia uczestnikom kształtowanie własnej, unikalnej ścieżki edukacyjnej.
  • Motywacja i zaangażowanie - Indywidualne zajęcia często wiążą się z większym zaangażowaniem i motywacją ze strony uczestników, co sprzyja utrzymaniu ciągłości nauki i osiąganiu lepszych wyników.

Program kursu

Celem lekcji jest omówienie środowiska Visual Studio Code, sposobu działania komputera i języków programowania, bibliotek conio.h i stdio, oraz formatowania tekstu.
Celem lekcji jest przedstawienie pojęcia zmiennych i sposobu ich przechowywania w pamięci komputera. Omówione zostaną typy zmiennych, oraz proces rzutowania.
Celem lekcji jest poznanie podstawowych operacji wykonywanych przez komputer, zarówno matematycznych jak i logicznych. Wprowadzone zostanie pojęcie operacji bitowych.
Celem lekcji jest wprowadzenie terminu instrukcji warunkowej, oraz poznanie instrukcji if.
Zajęcia stanowią kontynuację poprzedniej lekcji.
Celem lekcji jest poznanie instrukcji warunkowej switch.
Celem lekcji jest wprowadzenie pojęcia inkrementacji i dekrementacji, oraz poznanie typów pętli.
Celem lekcji jest praktyczne przećwiczenie poznanych wcześniej zagadnień.
Celem lekcji jest usystematyzowanie oraz powtórzenie poznanych wcześniej zagadnień, poprzez stworzenie tekstowej gry rpg.
Celem lekcji jest wprowadzenie pojęcia tablicy oraz indeksowania.
Celem lekcji jest poznanie i omówienie pojęcia funkcji.
Kontynuacja i przećwiczenie materiału z poprzednich zajęć.
Celem lekcji jest podsumowanie zdobytych w trakcie semestru wiadomości.
Celem lekcji jest pokazanie praktycznych zastosowań wiedzy zdobytej w trakcie semestru.
Celem lekcji jest napisanie konsolowej wersji popularnej gry w życie.
Celem zajęć jest kontynuowanie projektu z poprzedniej lekcji.
Celem lekcji jest stworzenie gry w warcaby.
Celem lekcji jest zaimplementowanie logiki gry w warcaby.
Celem lekcji jest przypomnienie i utrwalenie podstawowych zagadnień z języka programowania C++ omawianych w pierwszym semestrze.
Celem lekcji jest wprowadzenie uczniów w świat programowania obiektowego oraz jego podstawowych pojęć. Uczniowie nauczą się tworzyć proste klasy w języku C++ oraz zrozumieją, dlaczego programowanie obiektowe jest tak ważne w nowoczesnym programowaniu.
Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z bardziej zaawansowanymi pojęciami programowania obiektowego, takimi jak enkapsulacja i dziedziczenie, oraz zrozumienie roli klas bazowych i klas pochodnych w C++.
Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z zaawansowanymi pojęciami programowania obiektowego, takimi jak polimorfizm, polimorfizm statyczny i dynamiczny oraz wirtualne funkcje w języku C++.
Celem tej lekcji jest wprowadzenie uczniów w dwa ważne koncepty programowania obiektowego w języku C++: referencje i destruktory. Uczniowie będą mieli okazję zrozumieć, jak i kiedy używać tych elementów w praktycznych zadaniach
Celem lekcji jest utrwalenie wiadomości o programowaniu obiektowym poprzez implementacje gry papier, kamień, nożyce.
Celem lekcji jest przedstawienie wiadomości o wskaźnikach i jak ich używać w praktyce w C++.
Celem dzisiejszej lekcji jest zaprojektowanie struktury gry “Space Rescue” oraz wstępne implementowanie gry w kodzie.
Celem lekcji jest kontynuacja projektu.
Celem lekcji jest kontynuacja implementacji gry RPG. Na zajęciach zaimplementujemy bardziej zaawansowany system walk.
Celem lekcji jest zaznajomienie uczniów z podstawami biblioteki Raylib i stworzeniem podstaw do gry Pong.
Celem lekcji jest kontynuacja tworzenia gry Pong za pomocą C++ i biblioteki do gier Raylib.
Celem lekcji jest kontynuacja tworzenia gry Pong za pomocą C++ i biblioteki do gier Raylib.
Celem lekcji jest przedstawienie uczniom specjalizacji Hacking i Cyberbezpieczeństwo.
Celem lekcji jest sprawdzenie umiejętności grupy w zadaniach z algorytmiki, głównie w celu powtórzenia.
Celem lekcji jest kontynuacja sprawdzenia umiejętności grupy w zadaniach z algorytmiki.
Celem lekcji jest zapoznanie się z operowaniem na plikach tekstowych.
Celem lekcji jest stworzenie prostego systemu logowania z pomocą pliku tekstowego.

Informacja o plasowaniu ofert

Kursy są wyświetlane w zależności od wieku potencjalnych uczestników (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmłodszych) oraz poziomu zaawansowania (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmniej zaawansowanych uczestników). Wyświetlanie kursów nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek płatności na naszą rzecz przez ich organizatorów lub od płatnej reklamy.

Miejsce na dodatkowy tekst