Unia Europejska

  • 1x w tygodniu - 2 x 45 minut (przez cały semestr)

  • 2 x 45 min (każde spotkanie)

  • Max. ilość osób (10)


płatność miesięczna od 248,00 zł

lub

-100zł przy płatności jednorazowej 1 388,00 zł


Wypróbuj nas! Jeśli zajęcia Ci się nie spodobają, masz możliwość bezpłatnej rezygnacji po pierwszej lekcji!

Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Obliczenia, zadania i różne pojęcia matematyczne często budzą niechęć ze strony dzieci. Jak je przekonać do tego, że nauka matematyki może być ciekawa, zabawna i angażująca? Matematyka z Minecraftem dla klasy piątej w Gigantach programowania to idealne rozwiązanie. Łącząc ze sobą przygody w świecie Minecrafta z nauką matematyki jesteśmy w stanie pokazać całkowicie inne oblicze matematyku. Obliczeniowy parkour, Minecraftowa Arena Ułamków czy też Lustrzany Wymiar Symetrii to tylko niektóre z propozycji jakie mamy dla uczniów. Każda lekcja składa się z teoretycznego wstępu oraz praktycznego wykorzystania wiedzy w Minecrafcie. Po ukończeniu kursu uczniowie otrzymują certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę.

Program kursu

Uczniowie potrafią już przedstawiać ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej, a liczbę mieszaną w postaci ułamka niewłaściwego. Teraz poznamy pojęcie odwrotności liczb, które będzie pomocne przy dzieleniu ułamków.
Podczas dzisiejszej lekcji uczniowie poznają zasady dotyczące dzielenia ułamków. Zaprezentujemy przykłady dzielenia: • liczby naturalnej z ułamkiem, • ułamka z ułamkiem, • ułamka z liczbą mieszaną, czy liczby mieszanej z liczbą mieszaną.
Uczniowie znają już pojęcie ułamka zwykłego. Teraz poznamy ułamek w postaci dziesiętnej. Nauczymy się odczytywać ułamki zapisane w postaci dziesiętnej, będziemy zamieniać ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe, stosując różne sposoby zamiany. Na końcu wytłumaczymy również na czym polega porównywanie ułamków dziesiętnych.
Na zajęciach nauczymy się dodawać i odejmować ułamki dziesiętne sposobem pisemnym oraz je mnożyć. Powyższe pojęcia przedstawimy na przykładowych zadaniach.
Na zajęciach będziemy zamieniać jednostki monetarne, jednostki masy i jednostki długości. Wykonamy zadania mające na celu wyćwiczyć umiejętność sprawniejszego posługiwania się podanymi jednostkami.
Na lekcji omówimy różne rodzaje i własności trójkątów i czworokątów.
Na lekcji omówimy pola takich figur geometrycznych jak trójkąt, kwadrat, prostokąt, równoległobok,romb i trapez. Poznane wzory wykorzystamy podczas rozwiązywania zadań.
Na zajęciach wykonamy obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach oraz obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach. To podstawowe umiejętności potrzebne w życiu codziennym.
Na zajęciach wykonamy zadania dotyczące umiejętności obliczania ceny za daną ilość towaru oraz obliczania ilości materiału, który możemy kupić za daną kwotę. W tym celu rozwikłamy zadania tekstowe osadzone w kontekście praktycznym.
Podczas zajęć dowiemy się w jaki sposób obliczyć średnią podanych liczb oraz pokażemy różnicę pomiędzy średnią arytmetyczną, ważoną, harmoniczną. Dodatkowo na zajęciach poznamy pojęcia takie jak minimum, maksimum oraz mediana.
Podczas zajęć wyjdziemy poza zakres liczb naturalnych - wkroczymy do świata liczb całkowitych. Poznamy tajniki liczb dodatnich i ujemnych.
Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie to podstawowe działania arytmetyczne. Już od dawna potrafimy wykonywać te operacje na liczbach naturalnych. Na zajęciach dowiemy się, jak poprawnie wykonywać te działania na liczbach całkowitych.
Na zajęciach poznamy czym są graniastosłupy, ostrosłupy, kula, stożek i walec. Skupimy się na charakterystycznych elementach ich budowy takich jak: wierzchołki, krawędzie i ściany. Wskażemy podobieństwa i różnice pomiędzy poznanymi figurami przestrzennymi.
Objętość to fizyczna miara przestrzeni zajmowanej przez trójwymiarowy obiekt. Informuje nas o tym, ile miejsca zajmuje dany obiekt w trzech wymiarach - długości, szerokości i wysokości. Na zajęciach wprowadzimy wzory, które pomogą nam wyznaczyć objętość dla prostopadłościanu i sześcianu.
Każdy z nas wie, że “2+2=4”. Jednak wartość ta kiedyś była nieznana. Na zajęciach wkroczymy w niezwykły świat równań i niewiadomych i na własnej skórze przekonamy się, czy są one tak straszne jak je malują.
Chcesz poznać wszystkie sekrety minecrafta? Słowo kryptografia powstało z połączenia dwóch greckich słów kryptos - „ukryty” i gráfo - „pisać”. Na zajęciach poznamy podstawowe metody szyfrowania danych. Naszym przewodnikiem będzie sam Juliusz Cezar, autora jednego z najbardziej znanych szyfrów na świecie. Wiesz co to może znaczyć? PDWHPDWBND C PLQHFUDIWHP
Zadania tekstowe są bardzo głęboko zakorzenione w matematyce. Stanowią one praktyczne zastosowanie matematycznych koncepcji w kontekście problemów rzeczywistych. Ludzie już od czasów starożytnych napotykali problemy, które wymagały przeprowadzenia różnego typu obliczeń. Aby dokładnie zgłębić to zagadnienie, na zajęciach przeniesiemy się do wirtualnej wersji starożytnych Pompei i zostaniemy pierwszymi w dziejach matematykami gladiatorami.

Informacja o plasowaniu ofert

Kursy są wyświetlane w zależności od wieku potencjalnych uczestników (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmłodszych) oraz poziomu zaawansowania (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmniej zaawansowanych uczestników). Wyświetlanie kursów nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek płatności na naszą rzecz przez ich organizatorów lub od płatnej reklamy.

Miejsce na dodatkowy tekst