Unia Europejska

  • 1x w tygodniu - 2 x 45 minut (przez cały semestr)

  • 2 x 45 min (każde spotkanie)

  • Max. ilość osób (10)


płatność miesięczna od 248,00 zł

Kurs dostępny jest w następujących wariantach cenowych
(-100zł przy płatności jednorazowej):
14 spotkań - 1302zł
16 spotkań - 1488zł
18 spotkań - 1674zł

lub

-100zł przy płatności jednorazowej 1 388,00 zł


Wypróbuj nas! Jeśli zajęcia Ci się nie spodobają, masz możliwość bezpłatnej rezygnacji po pierwszej lekcji!

Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Obliczenia, zadania i różne pojęcia matematyczne często budzą niechęć ze strony dzieci. Jak je przekonać do tego, że nauka matematyki może być ciekawa, zabawna i angażująca? Matematyka z Minecraftem dla klasy piątej w Gigantach programowania to idealne rozwiązanie. Łącząc ze sobą przygody w świecie Minecrafta z nauką matematyki jesteśmy w stanie pokazać całkowicie inne oblicze matematyku. Obliczeniowy parkour, Minecraftowa Arena Ułamków czy też Lustrzany Wymiar Symetrii to tylko niektóre z propozycji jakie mamy dla uczniów. Każda lekcja składa się z teoretycznego wstępu oraz praktycznego wykorzystania wiedzy w Minecrafcie. Po ukończeniu kursu uczniowie otrzymują certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę.

Program kursu

Uczniowie potrafią już przedstawiać ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej, a liczbę mieszaną w postaci ułamka niewłaściwego. Teraz poznamy pojęcie odwrotności liczb, które będzie pomocne przy dzieleniu ułamków.
Podczas dzisiejszej lekcji uczniowie poznają zasady dotyczące dzielenia ułamków. Zaprezentujemy przykłady dzielenia: • liczby naturalnej z ułamkiem, • ułamka z ułamkiem, • ułamka z liczbą mieszaną, czy liczby mieszanej z liczbą mieszaną.
Uczniowie znają już pojęcie ułamka zwykłego. Teraz poznamy ułamek w postaci dziesiętnej. Nauczymy się odczytywać ułamki zapisane w postaci dziesiętnej, będziemy zamieniać ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe, stosując różne sposoby zamiany. Na końcu wytłumaczymy również na czym polega porównywanie ułamków dziesiętnych.
Na zajęciach nauczymy się dodawać i odejmować ułamki dziesiętne sposobem pisemnym oraz je mnożyć. Powyższe pojęcia przedstawimy na przykładowych zadaniach.
Na zajęciach będziemy zamieniać jednostki monetarne, jednostki masy i jednostki długości. Wykonamy zadania mające na celu wyćwiczyć umiejętność sprawniejszego posługiwania się podanymi jednostkami.

Informacja o plasowaniu ofert

Kursy są wyświetlane w zależności od wieku potencjalnych uczestników (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmłodszych) oraz poziomu zaawansowania (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmniej zaawansowanych uczestników). Wyświetlanie kursów nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek płatności na naszą rzecz przez ich organizatorów lub od płatnej reklamy.

Miejsce na dodatkowy tekst