Unia Europejska

  • 1x w tygodniu - 2 x 45 minut (przez cały semestr)

  • 2 x 45 min (każde spotkanie)

  • Max. ilość osób (10)


płatność miesięczna od 248,00 zł

Kurs dostępny jest w następujących wariantach cenowych
(-100zł przy płatności jednorazowej):
14 spotkań - 1302zł
16 spotkań - 1488zł
18 spotkań - 1674zł

lub

-100zł przy płatności jednorazowej 1 388,00 zł


Wypróbuj nas! Jeśli zajęcia Ci się nie spodobają, masz możliwość bezpłatnej rezygnacji po pierwszej lekcji!

Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Matematyka z Minecraftem to wyjątkowy kurs, który wprowadza naukę matematyki na jeszcze ciekawszy poziom. Przy pomocy środowiska Minecraft Education doświadczony nauczyciel przekazuje uczniom podstawowe i zaawansowane umiejętności matematyczne zgodnie z programem nauczania w szkołach podstawowych. Wykorzystując środowisko Minecrafta jesteśmy w stanie w dużo bardziej atrakcyjny sposób przekazać wiedzę uczniom, a zadania podsumowujące i quizy w trakcie kursu umożliwiają ciągłe sprawdzanie wiedzy uczniów. Podczas trwania kursu uczniowie poznają podstawy związane z obliczeniami i działaniami na liczbach, jednostki długości i czasu, ułamki oraz wstęp do geometrii. Każda lekcja składa się z teoretycznego wstępu oraz praktycznego wykorzystania wiedzy w Minecrafcie. Po ukończeniu kursu uczniowie otrzymują certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę.

Program kursu

Uczniowie poznają pojęcie ułamka. Na początku wykonamy proste ćwiczenie, które ma za zadanie wprowadzić nas w świat ułamków, a następnie przejdziemy do kolejnych zagadnień.
Na lekcji omówimy sposoby porównywania ułamków. Najpierw pokażemy porównywanie ułamków o tych samych mianownikach, a następnie o tych samych licznikach.
Na lekcji wprowadzimy pojęcie skracania i rozszerzania ułamków. W omawianych przykładach będziemy wskazywać liczbę przez którą należy ułamek skrócić bądź rozszerzyć.
Na lekcji zajmiemy się dodawaniem i odejmowaniem ułamków, które mają taki sam mianownik. Przedstawimy różne przykłady, które mają na celu zobrazować sposoby rozwiązywania działań na ułamkach.
Podczas lekcji uczniowie poznają zasady dotyczące mnożenia ułamków. Zaprezentujemy przykłady mnożenia ułamka z liczbą naturalną i liczby mieszanej z liczbą naturalną.

Informacja o plasowaniu ofert

Kursy są wyświetlane w zależności od wieku potencjalnych uczestników (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmłodszych) oraz poziomu zaawansowania (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmniej zaawansowanych uczestników). Wyświetlanie kursów nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek płatności na naszą rzecz przez ich organizatorów lub od płatnej reklamy.

Miejsce na dodatkowy tekst