Unia Europejska

  • 1x w tygodniu - 2 x 45 minut (przez cały semestr)

  • 2 x 45 min (każde spotkanie)

  • Max. ilość osób (10)


płatność miesięczna od 248,00 zł


Wypróbuj nas! Jeśli zajęcia Ci się nie spodobają, masz możliwość bezpłatnej rezygnacji po pierwszej lekcji!

Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Matematyka z Minecraftem to wyjątkowy kurs, który wprowadza naukę matematyki na jeszcze ciekawszy poziom. Przy pomocy środowiska Minecraft Education doświadczony nauczyciel przekazuje uczniom podstawowe i zaawansowane umiejętności matematyczne zgodnie z programem nauczania w szkołach podstawowych. Wykorzystując środowisko Minecrafta jesteśmy w stanie w dużo bardziej atrakcyjny sposób przekazać wiedzę uczniom, a zadania podsumowujące i quizy w trakcie kursu umożliwiają ciągłe sprawdzanie wiedzy uczniów. Podczas trwania kursu uczniowie poznają podstawy związane z obliczeniami i działaniami na liczbach, jednostki długości i czasu, ułamki oraz wstęp do geometrii. Każda lekcja składa się z teoretycznego wstępu oraz praktycznego wykorzystania wiedzy w Minecrafcie. Po ukończeniu kursu uczniowie otrzymują certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę.

Program kursu

Uczniowie poznają pojęcie ułamka. Na początku wykonamy proste ćwiczenie, które ma za zadanie wprowadzić nas w świat ułamków, a następnie przejdziemy do kolejnych zagadnień.
Na lekcji omówimy sposoby porównywania ułamków. Najpierw pokażemy porównywanie ułamków o tych samych mianownikach, a następnie o tych samych licznikach.
Na lekcji wprowadzimy pojęcie skracania i rozszerzania ułamków. W omawianych przykładach będziemy wskazywać liczbę przez którą należy ułamek skrócić bądź rozszerzyć.
Na lekcji zajmiemy się dodawaniem i odejmowaniem ułamków, które mają taki sam mianownik. Przedstawimy różne przykłady, które mają na celu zobrazować sposoby rozwiązywania działań na ułamkach.
Podczas lekcji uczniowie poznają zasady dotyczące mnożenia ułamków. Zaprezentujemy przykłady mnożenia ułamka z liczbą naturalną i liczby mieszanej z liczbą naturalną.
Uczniowie znają już pojęcie ułamka zwykłego. Teraz poznamy ułamek w postaci dziesiętnej. Nauczymy się odczytywać ułamki zapisane w postaci dziesiętnej oraz zamieniać ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe.
Uczniowie znają już pojęcie ułamka dziesiętnego. Potrafią zamieniać postacie ułamków. Na zajęciach przypomnimy zasady dotyczące porównywania ułamków dziesiętnych.
Uczniowie znają już pojęcie ułamka dziesiętnego. Na zajęciach poznamy dodatkowe sposoby zamiany ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe oraz zamiany ułamków zwykłych i liczb mieszanych na ułamki dziesiętne.
Na zajęciach nauczymy się dodawać ułamki dziesiętne sposobem pisemnym. Proste przypadki będziemy wykonywać w pamięci. Podamy zasady dotyczące dodawania ułamków dziesiętnych i przedstawimy przykłady.
Na zajęciach nauczymy się odejmować ułamki dziesiętne sposobem pisemnym. Proste przypadki będziemy wykonywać w pamięci. Podamy również zasady dotyczące odejmowania ułamków dziesiętnych i przedstawimy przykłady.
Na lekcji będziemy omawiać pola takich figur geometrycznych jak trójkąt, kwadrat, prostokąt, równoległobok, romb i trapez. Przedstawione wzory wykorzystamy do rozwiązywania zadań. Podczas wyznaczania pola danej figury zwrócimy uwagę na podanie odpowiedniej jednostki.
Na zajęciach poznamy czym tak naprawdę jest sześcian i prostopadłościan oraz elementy ich budowy - wierzchołki, krawędzie i boki.
Na zajęciach poznamy czym są graniastosłupy, ostrosłupy, kula, stożek i walec. Skupimy się na charakterystycznych elementach ich budowy takich jak: wierzchołki, krawędzie i ściany. Wskażemy podobieństwa i różnice pomiędzy poznanymi figurami przestrzennymi.
Objętość to fizyczna miara przestrzeni zajmowanej przez trójwymiarowy obiekt. Informuje nas o tym, ile miejsca zajmuje dany obiekt w trzech wymiarach - długości, szerokości i wysokości. Na zajęciach wprowadzimy wzory, które pomogą nam wyznaczyć objętość dla graniastosłupów i ostrosłupów. Dodatkowo wprowadzimy pojęcie pola powierzchni całkowitej bryły, czyli sumę powierzchni wszystkich płaszczyzn.
Wiesz co oznaczają skróty NWD i NWW? Na zajęciach dowiemy się, czym jest największy wspólny dzielnik oraz najmniejsza wspólna wielokrotność dwóch liczb. Pojęcia te mają praktyczne zastosowania w wielu różnych dziedzinach matematyki, od algorytmów do teorii liczb, aż po kryptografię i informatykę.
Wiadomo, że na 100% lekcja będzie Ci się podobała, ale co to tak naprawdę znaczy? Czy kiedyś zastanawiałeś się, jaka jest szansa, że ... ? Na zajęciach wejdziemy do świata prawdopodobieństwa, który umożliwi nam obliczenie szansy na dane zdarzenie.
Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do sklepu i widzicie wielki napis „50% zniżki na wszystko!”. Brzmi świetnie, prawda? Ale co tak naprawdę oznacza te 50%? Czy to naprawdę połowa ceny, czy może coś więcej? Dziś wyruszymy na fascynującą przygodę przez świat procentów, aby rozwikłać te zagadki.
Aby pokonać smoka w minecrafcie, należy poczynić odpowiednie przygotowania. Podobnie jest z matematyką, aby przejść do następnego etapu, musimy upewnić się, że mamy dobrze opanowane podstawy. Na zajęciach wybierzemy się w podróż po różnych biomach rozwiązując zadania powtórzeniowe, które przygotują nas na finałową walkę. Tylko trening czyni mistrza!

Informacja o plasowaniu ofert

Kursy są wyświetlane w zależności od wieku potencjalnych uczestników (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmłodszych) oraz poziomu zaawansowania (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmniej zaawansowanych uczestników). Wyświetlanie kursów nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek płatności na naszą rzecz przez ich organizatorów lub od płatnej reklamy.

Miejsce na dodatkowy tekst