Unia Europejska

Lekcja jest realizowana w całości w języku angielskim. Wymagana jest komunikatywna znajomość języka angielskiego.

The lesson is conducted entirely in English. Communicative competence of the English language is required.

Bezpieczeństwo naszych kont w serwisach społecznościowych czy platformach gamingowych jest bardzo ważne dlatego warto posiadać silne i trudne do złamania hasło. Na naszych zajęciach pokażemy wam jak stworzyć program, który wygeneruje nam takie hasło i obroni przed zagrożeniami cyberprzestrzeni.

Safety of our social media profiles or gaming accounts is very important. That’s why you should always have strong and hard to crack passwords. During our workshop we will show you how to create a strong password generator to protect you from all cyber threats.

  • 1 spotkanie (warsztat)

  • 2 x 45 min (czas trwania)

  • Max. ilość osób (10)


bezpłatne 0,00 zł


Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Na zajęciach uczniowie zostaną wprowadzeni w świat programowania i poznają zasady tworzenia podstawowych skryptów. Programowanie odbywa się w języku C#, a uczniowie mogą poczuć się jak najprawdziwsi, zawodowi programiści. Dzięki poruszaniu zaawansowanych zagadnień, uczniowie są w stanie tworzyć skomplikowane skrypty. Projekt tworzony podczas zajęć wprowadzi uczestników w podstawy języka C#, używanego na całym świecie przez wielu programistów, i przekaże wiedzę umożliwiającą dalszą naukę programowania.

During the class, students will be introduced to the world of programming and learn the principles of creating basic scripts. Programming language of this workshop is C #- students can feel like real, professional programmers. By dealing with advanced topics, students are able to create complex scripts. The project created during the course will introduce the participants to the basics of the C # language, the language used all over the world by many programmers. This workshop will provide basic knowledge which will be useful in further programming education.

Program kursu

Celem lekcji jest poznanie podstawowych możliwości języka C#, takich jak: operacje na tekstach i losowanie. Efektem zajęć będzie stworzenie prostego generatora haseł.

During the lesson presented will be the basic capabilities of C# programming language such as operating on text strings and random values. The end goal will be a password generator.

Informacja o plasowaniu ofert

Kursy są wyświetlane w zależności od wieku potencjalnych uczestników (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmłodszych) oraz poziomu zaawansowania (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmniej zaawansowanych uczestników). Wyświetlanie kursów nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek płatności na naszą rzecz przez ich organizatorów lub od płatnej reklamy.

Miejsce na dodatkowy tekst