Chcesz dowiedzieć się na czym polega praca programisty? A może chcesz nauczyć się języka C++. Na zajęciach poznasz zmienne, pętle, metody, instrukcje warunkowe, a nawet się dowiesz czym są używane przez programistów tajemnicze czary(chary).

  • raz w tygodniu (przez cały semestr)

  • 2 x 45 min (każde spotkanie)

  • Max. ilość osób (12)


5 płatności po 259,00 zł

Zapisy i terminarz

lub

-100 zł przy płatności jednorazowej 1 195,00 zł


Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Kurs obejmujący 2 semestry jest pierwszym krokiem w "dorosłe" programowanie. Korzystając z wręcz kultowego języka C++ uczeń dowie się w jaki sposób komputer nas rozumie, oraz w jaki sposób nad nim zapanować, a to wszystko w stosowanym przez profesjonalistów środowisku Visual Studio.

Program kursu

Celem lekcji jest omówienie środowiska Visual studio, sposobu działania komputera i języków programowania, bibliotek conio.h i stdio, oraz formatowania tekstu.
Celem lekcji jest przedstawienie pojęcia zmiennych i sposobu ich przechowywania w pamięci komputera. Omówione zostaną typy zmiennych, oraz proces rzutowania.
Celem lekcji jest poznanie podstawowych operacji wykonywanych przez komputer, zarówno matematycznych jak i logicznych. Wprowadzone zostanie pojęcie operacji bitowych.
Celem lekcji jest wprowadzenie terminu instrukcji warunkowej, oraz poznanie instrukcji if.
Zajęcia stanowią kontynuację poprzedniej lekcji.
Celem lekcji jest poznanie instrukcji warunkowej switch.
Celem lekcji jest wprowadzenie pojęcia inkrementacji i dekrementacji, oraz poznanie typów pętli.
Celem lekcji jest praktyczne przećwiczenie poznanych wcześniej zagadnień.
Celem lekcji jest usystematyzowanie oraz powtórzenie poznanych wcześniej zagadnień, poprzez stworzenie tekstowej gry rpg.
Celem lekcji jest wprowadzenie pojęcia tablicy oraz indeksowania.
Celem lekcji jest poznanie i omówienie pojęcia funkcji.
Kontynuacja i przećwiczenie materiału z poprzednich zajęć.
Celem lekcji jest podsumowanie zdobytych w trakcie semestru wiadomości.
Celem lekcji jest pokazanie praktycznych zastosowań wiedzy zdobytej w trakcie semestru.
Miejsce na dodatkowy tekst