Unia Europejska

Rekomendowany dla uczniów, którzy ukończyli kurs Roblox z LUA lub znają inny język programowania na poziomie zaawansowanym.

Nauka stron internetowych wydaje się być nudna i skomplikowana? Zajrzyj do nas żeby przekonać się, że jest inaczej. Przy pomocy środowiska Glitch tworzymy strony internetowe, katalogi gier komputerowych, rankingi w sposób projektowy, a efektami naszych prac możemy się dzielić ze wszystkimi znajomymi.

  • 1x w tygodniu - 2 x 45 minut (przez cały semestr)

  • 2 x 45 min (każde spotkanie)

  • Max. ilość osób (12)


płatność miesięczna od 248,00 zł


Wypróbuj nas! Jeśli zajęcia Ci się nie spodobają, masz możliwość bezpłatnej rezygnacji po pierwszej lekcji!

Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Zajęcia dla uczniów, którzy ukończyli kurs „ROBLOX z LUA”. Kurs ten obejmuje podstawy tworzenia stron internetowych. Zajęcia zawierają przyjazne wprowadzenie w świat języka znaczników HTML oraz sposobu stylizowania wyglądu stron przy pomocy stylów CSS. Wprowadzane są również podstawy języka JavaScript. Efektem końcowym jest stworzenie własnych stron oraz opublikowanie ich w sieci. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

Program kursu

Przedstawiona zostanie struktura dokumentu HTML. Każdy uczestnik zostanie zapoznany z edytorem online-Glitch. Zostaną pokazane podstawowe znaczniki, umożliwiające dodawanie treści na stronie takie jak np. nagłówki, tekst oraz hiperłącza.
Na lekcji zostanie pokazane jak dodać zasoby pochodzące z innych stron. Uczniowie dodadzą na swojej stronie obrazy, ikonki ,filmy, dokument pdf i interaktywną mapę. Każdy uczestnik stworzy projekt „Moje miasto”.
Uczniowie przygotują projekt bloga kulinarnego. Poznają listy i ich rodzaje, a także język CSS za pomocą, którego zmienią wygląd swojej strony. Ponadto, każdy uczestnik zaimportuje i użyje w swoim projekcie wybrane czcionki Google Fonts oraz system dodawania komentarzy Disqus.
Celem zajęć będzie kontynuacja i rozbudowanie projektu z poprzednich zajęć.
Prezentacja danych odbędzie się za pomocą tabel. Uczniowie nauczą się tworzyć oraz odpowiednio formatować tabele. Uczestnicy przygotują tabelę, w której zestawią ze sobą według nich najlepsze telefony i umieszczą w tabeli najważniejsze informacje o danym modelu.
Celem lekcji jest zapoznanie ze sposobami tworzenia formularzy za pomocą różnych komponentów – pól tekstowych, przycisków, pól wyboru, list rozwijanych. Na zajęciach zostanie przygotowany obszerny formularz kontaktowy oraz mechanika przesyłania danych z formularza na skrzynkę pocztową
Na zajęciach uczniowie tworzą stronę na wybrany przez siebie temat, strona powinna zawierać jak najwięcej elementów poznanych do tej pory.
Celem lekcji jest zapoznanie się ze znacznikiem
i za jego pomocą wydzieleniem sekcji na stronie. Uczniowie stworzą projekt strony na temat swojego ulubionego zwierzaka.
Celem zajęć będzie stworzenie strony informacyjnej sklepu LEGO, zawierającego logo, baner, favicon, czcionki Google Fonts, interaktywne menu oraz podstronę z formularzem kontaktowym.
Celem zajęć będzie kontynuacja i rozbudowanie projektu z poprzednich zajęć.
Celem zajęć będzie stworzenie responsywnej strony restauracji z użyciem Flexbox oraz Media queries. Strona będzie posiadać wydzielone sekcje, menu, galerie oraz stopkę z kontaktem i lokalizacją.
Celem zajęć będzie kontynuacja i rozbudowanie projektu z poprzednich zajęć.
Celem zajęć będzie powtórzenie wiadomości poprzez wykonanie projektu „karty z gier”, uczestnicy wykorzystają możliwości Flexbox do stworzenia układu strony.
Automatyczna galeria restauracji. Na zajęciach zostanie udoskonalony projekt restauracji. Za pomocą języka JavaScript zostanie dodana automatyczna galeria.
Celem zajęć będzie stworzenie responsywnej strony z użyciem modułu Flexbox oraz Media queries. Strona będzie posiadać wydzielone sekcje. Uczestnicy będą mogli spersonalizować swoje strony poprzez własne materiały (zdjęcia, filmy).
Lekcja zostanie przeznaczona na urozmaicenie projektu z poprzednich zajęć.
Celem zajęć będzie przygotowanie interaktywnego quizu o bossach z naszych ulubionych gier. Całość zostanie sformatowana przy użyciu języka CSS.
Celem zajęć będzie kontynuacja i rozbudowanie projektu z poprzednich zajęć.

Informacja o plasowaniu ofert

Kursy są wyświetlane w zależności od wieku potencjalnych uczestników (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmłodszych) oraz poziomu zaawansowania (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmniej zaawansowanych uczestników). Wyświetlanie kursów nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek płatności na naszą rzecz przez ich organizatorów lub od płatnej reklamy.

Miejsce na dodatkowy tekst