Unia Europejska

Kurs przeznaczony dla osób zainteresowanych tworzeniem i zarządzaniem bazami danych w oparciu o język SQL. Podczas zajęć omawiane są nie tylko bazy danych, ale również ich wykorzystanie w przyszłości w komercyjnych rozwiązaniach w biznesie i życiu codziennym.


Kurs przeznaczony dla osób zainteresowanych tworzeniem i zarządzaniem bazami danych w oparciu o język SQL. Podczas zajęć omawiane są nie tylko bazdy danych ale również ich wykorzystanie w przyszłości w komercyjnych rozwiązaniach w biznesie i życiu codziennym.

  • 10 lekcji - 5 spotkań po 2 lekcje trwające 45 minut (raz lub kilka razy w tygodniu)

  • 2 x 45 min (każde spotkanie)

  • Max. ilość osób (12)


za kurs 495,00 zł


Wypróbuj nas! Jeśli zajęcia Ci się nie spodobają, masz możliwość bezpłatnej rezygnacji po pierwszej lekcji!

Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Kurs “Podstawy baz danych i języka SQL” to propozycja dla uczniów, którzy chcą nauczyć się i zapoznać się ze sposobem działania baz danych i praktycznego ich wykorzystania w kontekście tworzenia zaawansowanych rozwiązań wykorzystywanych niemalże w każdej aplikacji internetowej (webowej) potrzebnej do prawidłowego działania wielu aplikacji. Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z tworzeniem baz danych i pracy z nimi wykorzystując język SQL. Do tego celu zostanie wykorzystany język zapytań do bazy danych – SQL, który jest uniwersalny i wykorzystywany powszechnie w biznesie i projektach komercyjnych.

Program kursu

Celem lekcji będzie zapoznanie uczestników z terminem baz danych oraz podstawami budowania zapytań. Każdy z uczestników podczas zajęć przećwiczy podstawowe elementy związane z bazami danych pod nadzorem trenera. Na zajęciach zostanie przedstawiona koncepcja CRUD – czyli najczęściej wykorzystywanych operacji w bazach danych tj: dodawanie danych, odczytywanie danych, edytowanie i usuwanie.
Jest to kontynuacja lekcji nr 1 rozwijając wiedzę ucznia o dodatkowe umiejętności związane z podstawowymi operacjami – uczeń zapozna się z metodami i sposobami kasowania danych oraz ich edycji.
Celem lekcji będzie zapoznanie z tajnikami przeszukiwania i selekcji danych, które chcemy pobrać z bazy oraz zaprezentowanie zastosowań takich zapytań. Po lekcji uczniowie będą potrafili tworzyć zapytania odpowiadające stawianym problemom.
W tej lekcji zostanie wytłumaczone jak za pomocą języka SQL posortować wyniki lub je zgrupować. Dodatkowo zostanie przedstawiona różnica miedzy grupowaniem a sortowaniem i sytuacje w których używamy jednego bądź drugiego rozwiązania.
Celem lekcji jest uzupełnienie wiadomości z poprzednich zajęć oraz poznanie nowych możliwości języka SQL. Uczniowie dowiedzą się czym jest wartość NULL i do czego jest wykorzystywana, poznają kolejne możliwości operacji SELECT. Dodatkowo zaprezentowane zostaną nowe słowa kluczowe, często wykorzystywane podczas definiowania tabeli.

Zalety naszego kursu

Informacja o plasowaniu ofert

Kursy są wyświetlane w zależności od wieku potencjalnych uczestników (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmłodszych) oraz poziomu zaawansowania (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmniej zaawansowanych uczestników). Wyświetlanie kursów nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek płatności na naszą rzecz przez ich organizatorów lub od płatnej reklamy.

Miejsce na dodatkowy tekst