Unia Europejska

Zajęcia dla uczniów, którzy ukończyli kurs Zaawansowane bazy danych i język SQL

Propozycja dla uczniów, którzy mają opanowane podstawy baz danych. Podczas lekcji przekazywana jest wiedza na temat praktycznego wykorzystania baz danych w działaniu stron internetowych.


Propozycja dla uczniów, którzy mają opanowane podstawy baz danych. Podczas lekcji przekazywana jest wiedza na temat praktycznego wykorzystania baz danych w działaniu stron internetowych.

  • 5 spotkań (raz lub kilka razy w tyg.)

  • 2 x 45 min (każde spotkanie)

  • Max. ilość osób (10)


za kurs 475,00 zł


Wypróbuj nas! Jeśli zajęcia Ci się nie spodobają, masz możliwość bezpłatnej rezygnacji po pierwszej lekcji!

Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Kurs online "Ekspert baz danych i języka SQL” to propozycja dla uczniów którzy ukończyli kurs zaawansowany i nadal chcą rozwijać się dalej i zapoznać z kolejnymi funkcjami języka SQL oraz wykorzystania baz danych w praktyce. Podczas kursu uczestnicy rozszerzą wiedzę w zakresie łączenia baz danych ze stronami internetowymi przy pomocy języka PHP. Na zajęciach uczestnik pozna podstawy PHP potrzebne do pobierania danych z bazy i dynamicznego generowania stron. W kursie kładziemy nacisk na praktyczne ćwiczenia a wiedza teoretyczna dotyczy aspektów omawianych na lekcji tak, aby uczeń zrozumiał temat i nie został nimi znudzony.

Program kursu

PHP jest to język skryptowy pozwalający tworzyć logikę strony internetowej, przez co pozwala np. wyświetlać dane z bazy danych, poprzez wygenerowanie odpowiedniego kodu HTML. Celem zajęć będzie przedstawienie zagadnień dotyczących języka PHP – tak, aby uczeń zaznajomił się z podstawami działania i pisania kodu w tym języku i potrafił go wykorzystać według zapotrzebowania oraz praktyczne wykorzystanie języka SQL w realnych zastosowaniach!
Logowanie to coś co występuje praktycznie na każdej stronie internetowej w obecnych czasach, dlatego też nie mogło tego zabraknąć w tym kursie. Podczas zajęć zaimplementujemy stronę, która autoryzuje użytkowników na podstawie loginu i hasła, zostaną przedstawione zasady działania tego mechanizmu oraz stworzenie strony, która udostępnia zasoby tylko dla zalogowanych.
Podczas kursu HTML uczniowie utworzyli formularz kontaktowy który niestety nie miał zaimplementowanej logiki działania - czas to zmienić i stworzyć brakującą część. Na tej lekcji uczniowie rozbudują swoją stronę o dodatkowe możliwości - strona będzie pozwalała na wysłanie maila kontaktowego do autora strony, a sam autor strony będzie miał listę wiadomości od odwiedzających.
Bardzo często zdarza się, że strony WWW wymagają rozbudowy o nowe funkcje lub dodanie do zwykłej strony logiki działania. W tej lekcji zadaniem uczniów będzie stworzenie logiki oraz bazy danych dla już istniejącej i gotowej strony.
Na lekcji zostaną wykorzystane wszystkie możliwości języka SQL pozwalające na przechowywanie dużej ilości danych oraz stworzenie odpowiednich zapytań tak, aby uzyskać pożądane dane z bazy i ułatwić pracę pracownikom biblioteki poprzez zaimplementowanie systemu obsługi biblioteki.

Zalety naszego kursu

Informacja o plasowaniu ofert

Kursy są wyświetlane w zależności od wieku potencjalnych uczestników (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmłodszych) oraz poziomu zaawansowania (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmniej zaawansowanych uczestników). Wyświetlanie kursów nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek płatności na naszą rzecz przez ich organizatorów lub od płatnej reklamy.

Miejsce na dodatkowy tekst