Unia Europejska

Zajęcia dla uczniów, którzy ukończyli kurs Młody grafik komputerowy - grafika rastrowa

Kurs grafiki wektorowej w szybki i prosty sposób pozwala na opanowanie grafiki oraz jej wykorzystani w materiałach reklamowych, informacyjnych i nie tylko. Na zajęciach uczniowie korzystają z narzędzia Inkscape.


Kurs dla każdego, kto chce się zmierzyć z tworzeniem grafik. Przy pomocy programu Inkscape samodzielnie stworzysz grafiki jak niejeden specjalista.

  • 10 lekcji - 5 spotkań po 2 lekcje trwające 45 minut (raz lub kilka razy w tyg.)

  • 2 x 45 min (każde spotkanie)

  • Max. ilość osób (10)


za lekcję 49,50 zł


Wypróbuj nas! Jeśli zajęcia Ci się nie spodobają, masz możliwość bezpłatnej rezygnacji po pierwszej lekcji!

Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Kurs online "Młody grafik komputerowy - grafika wektorowa" skierowany jest do uczniów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z grafiką wektorową i chcą nauczyć się tworzenia projektów graficznych. W ramach lekcji z projektowania grafiki wektorowej nauczą się tworzyć logo, ulotki reklamowe, plakaty, zaproszenia, grafiki do udostępniania na Facebook czy Instagram. W trakcie kursu przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia potrzebne do rozpoczęcia nauki komputerowego projektowania graficznego. Na kursie uczeń pozna program Inkscape.

Program kursu

Lekcja ma na celu przedstawienie uczniom czym jest projektowanie graficzne oraz zapoznanie ich z pracą grafika. Dowiedzą się, na czym polega różnica między grafiką rastrową a grafiką wektorową.
Podstawowe narzędzia i funkcje programu. Uczniowie zapoznają się z interfejsem programu Inkscape. Celem lekcji jest poznanie podstawowych narzędzi i funkcji programu. Uczeń pozna, czym są warstwy, siatki, prowadnice wykonując proste ćwiczenia demonstrujące zasadę ich działania.
Celem lekcji jest utworzenie logo służącej do identyfikacji wizualnej firmy, drużyny piłkarskiej, zespołu muzycznego oraz zapoznanie z zasadami organizacji przestrzeni roboczej.
Celem lekcji jest utworzenie zaproszenia na przyjęcie urodzinowe oraz nauka przygotowania grafiki do publikacji w Internecie.
Celem lekcji jest stworzenie pocztówki z wakacji oraz plakatu - koncertu, spektaklu teatralnego lub występu tanecznego oraz podsumowanie zdobytej wiedzy.

Zalety naszego kursu

Informacja o plasowaniu ofert

Kursy są wyświetlane w zależności od wieku potencjalnych uczestników (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmłodszych) oraz poziomu zaawansowania (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmniej zaawansowanych uczestników). Wyświetlanie kursów nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek płatności na naszą rzecz przez ich organizatorów lub od płatnej reklamy.

Miejsce na dodatkowy tekst