Zastanawiasz się jak pracują programiści? Na zajęciach poznamy zasady korzystania z języka C# przy pomocy środowiska Visual Studio i poczujemy się jak jeden z nich. Pętla, metoda, instrukcja warunkowa brzmią jak starożytne zaklęcia? Jako programiści poznamy ich znaczenie i wykorzystasz do tworzenia różnych programów.

  • 14 spotkań (raz w tygodniu)

  • 2 x 45 min (każde spotkanie)

  • Max. ilość osób (12)


5 płatności po 249,00 zł

Zapisy i terminarz

lub

-50 zł przy płatności jednorazowej 1 195,00 zł


Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Kurs, obejmujący 2 semestry, stanowi wstęp do „prawdziwego” programowania. Na przykładzie nowoczesnego, opracowanego przez firmę Microsoft języka C#, omawiane są jego podstawowe elementy. Oprócz tego, uczeń poznaje sposoby tworzenia stron internetowych oraz podstawy bezpiecznego korzystania z Internetu i hackingu.

Program kursu

Na pierwszych zajęciach przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat programowania w języku C#. Ponadto, zaprezentowane zostanie środowisko Visual Studio Community.
Poznamy podstawowe zagadnienia związane z koncepcją programowania obiektowego takie jak: klasy, obiekty, modyfikatory dostępu, konstruktor, dziedziczenie, nadpisywanie metod. Nauczymy się w jaki sposób dodawać do projektów dodatkowe pliki z kodem programu oraz grafikami.
Aplikacja obliczająca pola i obwody figur. Podczas lekcji poruszony zostanie temat stałych i różnego rodzaju operacji matematycznych na nich wykonywanych.
Aplikacja obliczająca pola i obwody figur. Podczas lekcji poruszony zostanie temat stałych i różnego rodzaju operacji matematycznych na nich wykonywanych.
Inkrementacja, dekrementacja. W trakcie lekcji przybliżone zostaną tematy związane z operowaniem na zmiennych, zmianą ich wartości.
Aplikacja okienkowa wyliczająca zyski przedsiębiorstwa. Podczas zajęć poznamy tematy związane z instrukcjami warunkowymi i wyrażeniami logicznymi.
Aplikacja „Skoki narciarskie”. Zajęcia stanowią kontynuację tematu realizowanego na poprzedniej lekcji.
Gra „Arena”. Aplikacja „Restauracja”. Wprowadzenie i wykorzystanie instrukcji wielowarunkowych w programowaniu.
Aplikacja do generowania losowych kluczy do gier. Quiz sprawdzający wiedzę. Podczas zajęć poznane zostaną różne aspekty związane z pętlami - konstrukcja pętli, jej rodzaje oraz wykorzystanie.
Gra „21”. Zajęcia stanowią kontynuację tematu realizowanego na poprzedniej lekcji.
Aplikacja losująca „Lotto”. Podczas zajęć zostaną przedstawione właściwości tablic jednowymiarowych oraz ćwiczenia praktyczne poprzez stworzenie aplikacji losującej.
Praktyczne wykorzystanie metod w programowaniu.
Zajęcia stanowią kontynuację tematu realizowanego na poprzedniej lekcji.
Gra „Labirynt”. Podczas zajęć powtórzony zostanie materiał z całego semestru. Zostaną również wręczone certyfikaty uczestnictwa w kursie.

W ramach zajęć otrzymujesz:

Co mówią o nas nasi uczniowie i ich rodzice?

Miejsce na dodatkowy tekst