Unia Europejska

Chcesz dowiedzieć się na czym polega praca programisty? A może chcesz nauczyć się języka C++. Na zajęciach poznasz zmienne, pętle, metody, instrukcje warunkowe, a nawet się dowiesz czym są używane przez programistów tajemnicze czary(chary).

  • do 36 spotkań raz w tygodniu po 2 lekcje trwające 45 min (przez cały rok)

  • 2 x 45 min (każde spotkanie)

  • Max. ilość osób (10)


cena za lekcję od: 39,50 zł


Wypróbuj nas! Jeśli zajęcia Ci się nie spodobają, masz możliwość bezpłatnej rezygnacji po pierwszej lekcji!

Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Kurs "Wstęp do Programowania w C++" jest pierwszym krokiem w "dorosłe" programowanie. Korzystając z wręcz kultowego języka C++ uczeń dowie się w jaki sposób komputer nas rozumie, oraz w jaki sposób nad nim zapanować, a to wszystko w stosowanym przez profesjonalistów środowisku Visual Studio Code. Podczas kursu poznamy przydatne narzędzia AI, które wspomogą naszą pracę i naukę.

Program kursu

Celem lekcji jest omówienie środowiska Visual Studio Code, sposobu działania komputera i języków programowania, bibliotek conio.h i stdio, oraz formatowania tekstu.
Celem lekcji jest przedstawienie pojęcia zmiennych i sposobu ich przechowywania w pamięci komputera. Omówione zostaną typy zmiennych, oraz proces rzutowania.
Celem lekcji jest poznanie podstawowych operacji wykonywanych przez komputer, zarówno matematycznych jak i logicznych. Wprowadzone zostanie pojęcie operacji bitowych.
Celem lekcji jest wprowadzenie terminu instrukcji warunkowej, oraz poznanie instrukcji if.
Zajęcia stanowią kontynuację poprzedniej lekcji.
Celem lekcji jest poznanie instrukcji warunkowej switch.
Celem lekcji jest wprowadzenie pojęcia inkrementacji i dekrementacji, oraz poznanie typów pętli.
Celem lekcji jest praktyczne przećwiczenie poznanych wcześniej zagadnień.
Celem lekcji jest usystematyzowanie oraz powtórzenie poznanych wcześniej zagadnień, poprzez stworzenie tekstowej gry rpg.
Celem lekcji jest wprowadzenie pojęcia tablicy oraz indeksowania.
Celem lekcji jest poznanie i omówienie pojęcia funkcji.
Kontynuacja i przećwiczenie materiału z poprzednich zajęć.
Celem lekcji jest podsumowanie zdobytych w trakcie semestru wiadomości.
Celem lekcji jest pokazanie praktycznych zastosowań wiedzy zdobytej w trakcie semestru.
Celem lekcji jest wprowadzenie uczniów w świat programowania obiektowego oraz jego podstawowych pojęć. Uczniowie nauczą się tworzyć proste klasy w języku C++ oraz zrozumieją, dlaczego programowanie obiektowe jest tak ważne w nowoczesnym programowaniu.
Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z bardziej zaawansowanymi pojęciami programowania obiektowego, takimi jak enkapsulacja i dziedziczenie, oraz zrozumienie roli klas bazowych i klas pochodnych w C++.
Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z zaawansowanymi pojęciami programowania obiektowego, takimi jak polimorfizm, polimorfizm statyczny i dynamiczny oraz wirtualne funkcje w języku C++.
Celem tej lekcji jest wprowadzenie uczniów w dwa ważne koncepty programowania obiektowego w języku C++: referencje i destruktory. Uczniowie będą mieli okazję zrozumieć, jak i kiedy używać tych elementów w praktycznych zadaniach
Celem lekcji jest utrwalenie wiadomości o programowaniu obiektowym poprzez implementacje gry papier, kamień, nożyce.
Celem lekcji jest przedstawienie wiadomości o wskaźnikach i jak ich używać w praktyce w C++.
Celem dzisiejszej lekcji jest zaprojektowanie struktury gry “Space Rescue” oraz wstępne implementowanie gry w kodzie.
Celem lekcji jest kontynuacja projektu.
Celem lekcji jest kontynuacja implementacji gry RPG. Na zajęciach zaimplementujemy bardziej zaawansowany system walk.
Zrozumienie podstawowych struktur danych takich jak tablice, listy, stosy, kolejki i drzewa. Praktyczne przykłady implementacji i zastosowania tych struktur w C++.
Wprowadzenie do dynamicznego przydzielania pamięci w C++ z użyciem operatorów new i delete. Omówienie różnic pomiędzy tymi operatorami a funkcjami malloc i free z języka C.
Wprowadzenie do biblioteki STL, jej kluczowych komponentów takich jak kontenery, algorytmy i iteratory. Przykłady zastosowania STL w praktycznych scenariuszach.
Wprowadzenie do systemu kontroli wersji Git. Podstawowe komendy, workflow oraz praktyki zarządzania kodem w projekcie programistycznym.
Przegląd narzędzi do automatyzacji procesu budowania projektu w C++. Praktyczne przykłady konfiguracji i użycia Scons oraz Cmake w projektach.
Omówienie najważniejszych nowych funkcji i usprawnień w standardach C++17 i C++20. Praktyczne przykłady zastosowania nowych możliwości języka.
Wyjaśnienie znaczenia i zastosowania słów kluczowych const, final, explicit oraz extern w programowaniu w C++. Praktyczne przykłady ich wykorzystania.
Wprowadzenie do template'ów jako kluczowego mechanizmu w C++. Przykłady tworzenia i użycia template'ów, w tym funkcji i klas generycznych.
Omówienie techniki przeciążania operatorów w C++. Przykłady implementacji przeciążonych operatorów dla własnych klas i struktur.
Wprowadzenie do podstawowych wzorców projektowych. Przykłady implementacji wybranych wzorców w C++, takich jak Singleton, Factory i Observer.
Szczegółowe omówienie wskaźników w C++, w tym wskaźników void. Praktyczne przykłady zarządzania pamięcią i manipulacji wskaźnikami.

Informacja o plasowaniu ofert

Kursy są wyświetlane w zależności od wieku potencjalnych uczestników (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmłodszych) oraz poziomu zaawansowania (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmniej zaawansowanych uczestników). Wyświetlanie kursów nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek płatności na naszą rzecz przez ich organizatorów lub od płatnej reklamy.

Miejsce na dodatkowy tekst