Unia Europejska

  • 48 spotkań raz w tygodniu po 2 lekcje trwające 45 min (przez cały rok)

  • 2 x 45 min (każde spotkanie)

  • Max. ilość osób (11)


cena za lekcję od: 39,50 zł


Wypróbuj nas! Jeśli zajęcia Ci się nie spodobają, masz możliwość bezpłatnej rezygnacji po pierwszej lekcji!

Masz jakieś pytania?

Wprowadzenie

Matematyka z Minecraftem to wyjątkowy kurs, który wprowadza naukę matematyki na jeszcze ciekawszy poziom. Przy pomocy środowiska Minecraft Education doświadczony nauczyciel przekazuje uczniom podstawowe i zaawansowane umiejętności matematyczne zgodnie z programem nauczania w szkołach podstawowych. Wykorzystując środowisko Minecrafta jesteśmy w stanie w dużo bardziej atrakcyjny sposób przekazać wiedzę uczniom, a zadania podsumowujące i quizy w trakcie kursu umożliwiają ciągłe sprawdzanie wiedzy uczniów. Podczas pierwszej części kursu uczniowie poznają podstawy związane z obliczeniami i działaniami na liczbach, jednostki długości i czasu, ułamki oraz wstęp do geometrii. Każda lekcja składa się z teoretycznego wstępu oraz praktycznego wykorzystania wiedzy w Minecrafcie. Po ukończeniu kursu uczniowie otrzymują certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę.

Program kursu

Podczas zajęć uczniowie poznają zasady interpretacji osi liczbowej i umieszczania na niej elementów. Przy pomocy Minecrafta nauczymy się jak narysować oś liczbową i odczytać z niej odpowiednie współrzędne
Wykorzystując wirtualną klasę w Minecrafcie uczestnicy zajęć poznają sposoby zapisywania słownego zapisywania liczb i na odwrót. Ponadto wprowadzone zostanie zapisywanie cyfr na podstawie nominałów banknotów przy pomocy zapisu słownego
Zajęcia zorientowane na poznanie zasad dodawania (pojęcia składnik, suma). Uczestnicy poznają sposoby ułatwiające dodawanie takie jak przemienność czy łączność dodawania i mnożenia. Całość zaprezentowana zostanie w mini-torze przeszkód matematycznych, który uczestnicy muszą przejść w całości w świecie Minecrafta
Czwarta lekcja skupiona jest na zasadach szybkiego odejmowania na liczbach naturalnych dwucyfrowych i większych. W Minecrafcie uczestnicy będą kontynuować zmagania z mini-torem przeszkód matematycznych - tym razem opartym na odejmowaniu liczb i cyfr. Lekcja zakończona jest podsumowaniem zasad dodawania i odejmowania w formie finału toru przeszkód. Sprawdzimy czy uczestnicy, wykorzystując wiedzę z podstawowych obliczeń matematycznych
Olbrzymia tabliczka mnożenia pojawiła się w Minecrafcie. Idealny moment aby wykorzystać ją podczas zajęć z matematyki. Przy jej pomocy poznamy takie pojęcia jak czynnik, iloczyn, dzielna, dzielnik i iloraz. Dzięki temu obliczenia mnożenia i dzielenia w zakresie 100 nie będą stanowiły żadnego problemu dla uczestników zajęć. Musimy jednak uważać - Creeper brał udział w układaniu zadań więc z pewnością przygotował parę niespodzianek.
Znajomość zegara w Minecrafcie to podstawa. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić za ile minut możemy się spodziewać zmierzchu, a tym samym przeciwników. Poznając podstawy obliczeń zegarowych na godzinach, minutach i sekundach uczniowie sprawnie będą odczytywać i zapisywać czas oraz obliczać upływ czasu
Pierwsza wersja Minecrafta została opublikowana do użytku w listopadzie 2011 roku czyli 133 miesiące temu. Dzięki kalendarzowi w Minecrafcie dowiemy się jak dokonywać obliczeń związanych z datami w odniesieniu do kwartału, wieku itp. Ponadto wprowadzone pojęcie roku przestępnego i uwzględnianie go w obliczeniach.
Wykorzystując szablony świata Minecraft Education poznamy podstawy podnoszenia liczb do potęgi drugiej i potęgi trzeciej. Na pomoc przyjdą nam różnego rodzaju naukowcy ze świata Minecraft - każdy z nich zapozna uczestników z kolejną zasadą związaną z podnoszeniem liczb do potęgi stawiając przed uczestnikami różnego rodzaju zadania.
Mając 20 bloków Piasku Dusz ile Witherów będziemy w stanie stworzyć? Na te i inne pytania odpowie nam podzielność liczb. Poznając zasady podzielności liczb przez 10, 5, 2 oraz 3 i 9 nauczymy się jak odróżniać liczby parzyste od nieparzystych.
Przy pomocy Minecraftowych książek dowiemy się należy dodawać pisemnie poprzez wykorzystanie różnego rodzaju sposobów ułatwiających tę technikę. Wkroczymy do olbrzymiej Minecraftowej biblioteki i zobaczymy jakie tajemnice kryją zakurzone tomy.
Okazuje się, że biblioteka to był tylko jeden z etapów. Wpadliśmy w pułapkę i musimy wydostać się z matematycznego escape roomu. Poznając zasady odejmowania pisemnego i sposobów ułatwiających tego typu działania z pewnością uda nam się wydostać.
Kolejny etap naszych zmagań. Po przejściu przez escape room trafiliśmy do ostatecznego etapu działań pisemnych - labiryntu mnożenia. Sprawdźmy czy poznając zasady mnożenia pisemnego uda nam się raz na zawsze zamknąć tajemnicę biblioteki i wydostać się na powierzchnię.
Przenosimy się do starożytnego Egiptu żeby poznać wiedzę na temat jednostek długości od największych ekspertów. Dzięki temu poznamy wiedzę na temat obliczeń na długościach odcinków oraz zamiany jednostek.
Najwyższa pora na odrobinę geometrii oraz Olimpiadę Budowniczych Minecrafta. Sprawdzimy czy poznając wiedzę na temat wielokątów uczestnicy będą w stanie zbudować ciekawe figury geometryczne jednocześnie wskazując przekątne, boki równoległe, osie symetrii i wiele innych. Powodzenia!
Podczas lekcji będziemy ćwiczyć umiejętność szacowania wyników działań. W szacowaniu istotne jest, aby jak najszybciej osiągnąć przybliżony wynik, a nie wynik dokładny. To pojęcie jest bardzo pomocne w życiu codziennym, przykładem jest szacowanie ceny zakupów w sklepie czy szacowanie odległości podczas jazdy samochodem.
Podczas lekcji zajmiemy się pojęciem koła i okręgu. Podamy różnicę pomiędzy tymi figurami oraz wyjaśnimy następujące pojęcia: środek, promień, średnica, łuk. Będziemy również rysować koła i okręgi oraz zaznaczać ważne dla nich odcinki.
Podczas lekcji będziemy omawiać pojęcie skali. Skala będzie wskazywać ile razy przedmiot, figura została powiększona lub pomniejszona. Pokażemy przykłady zadań z zastosowaniem skali, osadzonych w kontekście praktycznym: mapa, plan.
Uczniowie poznają pojęcie ułamka. Na początku wykonamy proste ćwiczenie, które ma za zadanie wprowadzić nas w świat ułamków, a następnie przejdziemy do kolejnych zagadnień.
Na lekcji omówimy sposoby porównywania ułamków. Najpierw pokażemy porównywanie ułamków o tych samych mianownikach, a następnie o tych samych licznikach.
Na lekcji wprowadzimy pojęcie skracania i rozszerzania ułamków. W omawianych przykładach będziemy wskazywać liczbę przez którą należy ułamek skrócić bądź rozszerzyć.
Na lekcji zajmiemy się dodawaniem i odejmowaniem ułamków, które mają taki sam mianownik. Przedstawimy różne przykłady, które mają na celu zobrazować sposoby rozwiązywania działań na ułamkach.
Podczas lekcji uczniowie poznają zasady dotyczące mnożenia ułamków. Zaprezentujemy przykłady mnożenia ułamka z liczbą naturalną i liczby mieszanej z liczbą naturalną.
Uczniowie znają już pojęcie ułamka zwykłego. Teraz poznamy ułamek w postaci dziesiętnej. Nauczymy się odczytywać ułamki zapisane w postaci dziesiętnej oraz zamieniać ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe.
Uczniowie znają już pojęcie ułamka dziesiętnego. Potrafią zamieniać postacie ułamków. Na zajęciach przypomnimy zasady dotyczące porównywania ułamków dziesiętnych.
Uczniowie znają już pojęcie ułamka dziesiętnego. Na zajęciach poznamy dodatkowe sposoby zamiany ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe oraz zamiany ułamków zwykłych i liczb mieszanych na ułamki dziesiętne.
Na zajęciach nauczymy się dodawać ułamki dziesiętne sposobem pisemnym. Proste przypadki będziemy wykonywać w pamięci. Podamy zasady dotyczące dodawania ułamków dziesiętnych i przedstawimy przykłady.
Na zajęciach nauczymy się odejmować ułamki dziesiętne sposobem pisemnym. Proste przypadki będziemy wykonywać w pamięci. Podamy również zasady dotyczące odejmowania ułamków dziesiętnych i przedstawimy przykłady.
Na lekcji będziemy omawiać pola takich figur geometrycznych jak trójkąt, kwadrat, prostokąt, równoległobok, romb i trapez. Przedstawione wzory wykorzystamy do rozwiązywania zadań. Podczas wyznaczania pola danej figury zwrócimy uwagę na podanie odpowiedniej jednostki.
Na zajęciach poznamy czym tak naprawdę jest sześcian i prostopadłościan oraz elementy ich budowy - wierzchołki, krawędzie i boki.
Na zajęciach poznamy czym są graniastosłupy, ostrosłupy, kula, stożek i walec. Skupimy się na charakterystycznych elementach ich budowy takich jak: wierzchołki, krawędzie i ściany. Wskażemy podobieństwa i różnice pomiędzy poznanymi figurami przestrzennymi.
Objętość to fizyczna miara przestrzeni zajmowanej przez trójwymiarowy obiekt. Informuje nas o tym, ile miejsca zajmuje dany obiekt w trzech wymiarach - długości, szerokości i wysokości. Na zajęciach wprowadzimy wzory, które pomogą nam wyznaczyć objętość dla graniastosłupów i ostrosłupów. Dodatkowo wprowadzimy pojęcie pola powierzchni całkowitej bryły, czyli sumę powierzchni wszystkich płaszczyzn.
Wiesz co oznaczają skróty NWD i NWW? Na zajęciach dowiemy się, czym jest największy wspólny dzielnik oraz najmniejsza wspólna wielokrotność dwóch liczb. Pojęcia te mają praktyczne zastosowania w wielu różnych dziedzinach matematyki, od algorytmów do teorii liczb, aż po kryptografię i informatykę.
Wiadomo, że na 100% lekcja będzie Ci się podobała, ale co to tak naprawdę znaczy? Czy kiedyś zastanawiałeś się, jaka jest szansa, że ... ? Na zajęciach wejdziemy do świata prawdopodobieństwa, który umożliwi nam obliczenie szansy na dane zdarzenie.
Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do sklepu i widzicie wielki napis „50% zniżki na wszystko!”. Brzmi świetnie, prawda? Ale co tak naprawdę oznacza te 50%? Czy to naprawdę połowa ceny, czy może coś więcej? Dziś wyruszymy na fascynującą przygodę przez świat procentów, aby rozwikłać te zagadki.
Aby pokonać smoka w minecrafcie, należy poczynić odpowiednie przygotowania. Podobnie jest z matematyką, aby przejść do następnego etapu, musimy upewnić się, że mamy dobrze opanowane podstawy. Na zajęciach wybierzemy się w podróż po różnych biomach rozwiązując zadania powtórzeniowe, które przygotują nas na finałową walkę. Tylko trening czyni mistrza!

Informacja o plasowaniu ofert

Kursy są wyświetlane w zależności od wieku potencjalnych uczestników (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmłodszych) oraz poziomu zaawansowania (pierwsze wyświetlane są kursy dla najmniej zaawansowanych uczestników). Wyświetlanie kursów nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek płatności na naszą rzecz przez ich organizatorów lub od płatnej reklamy.

Miejsce na dodatkowy tekst